La ciencia parla

Cal actuar ja, amb urgència i rapidesa. Al territori metropolità patim cada cop més fenòmens climàtics extrems (onades de calor, pluges torrencials, sequeres…) i sabem que cap a finals del segle XXI la temperatura mitjana anual pot arribar a augmentar 1,9 °C en un escenari moderat, i fins a 4 °C en l’escenari més pessimista. Som un territori especialment vulnerable al canvi climàtic.

Els acords internacionals no són suficients per limitar l’escalfament global per sota dels 2 °C a finals de segle, límit recomanable per la comunitat científica. Els països europeus volen reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 55 % per a l’any 2030 i assolir ser neutres el 2050. Malgrat això, el món es dirigeix cap a un augment catastròfic de la temperatura mundial de més de 3 °C a finals d’aquest segle.

Segons les Nacions Unides, cal que els països aspirin a una recuperació econòmica, social i ambiental que inclogui una descarbonització energètica. Tan sols una recuperació verda post-COVID-19 ens pot apropar a la via de no superar els 2 °C d’increment aquest segle.