Transició energètica

Canviar la manera com produïm i consumim energia, abandonant els combustibles fòssils, reduint el consum energètic i impulsant l’energia renovable.

Els ciutadans i les ciutadanes poden ser protagonistes d’aquest canvi i implicar-se en la producció de l’energia que consumeixen, convertint-se en prosumidors. Escollint fonts renovables i generació local reduiran la dependència energètica i els impactes en altres territoris.

ACTUACIONS CLAU

  • Reduir el consum (eficiència energètica).
  • Impulsar la producció d’energia renovable i afavorir que l’energia que sigui “excedent” es pugui emmagatzemar.
  • Ajustar l’oferta i la demanda energètiques, permetent l’intercanvi d’energia entre comunitats de veïns, equipaments públics i indústria mitjançant la digitalització de la xarxa.
  • Introduir criteris energètics en els programes metropolitans de subvencions (habitatges, polígons industrials…) per reduir la pobresa energètica i facilitar l’accés just a l’energia.

El PMEC (conté 20 accions, de les quals destaquen les següents)

  • Impulsar la instal·lació i gestió d’energia renovable en els ajuntaments per tal que el 2030 aquests espais siguin “100 % renovables” i cobreixin el consum dels seus equipaments, enllumenat, flotes, etc. amb sistemes d’energia propis.
  • Donar suport a la creació de 300 comunitats energètiques: agrupacions de persones que generen i consumeixen energia i s’organitzen per compartir-la en condicions justes (llars, indústries i administracions locals).