Inici

Reconeixement de l’emergència climàtica de l’AMB

Els seus impactes i les eines per actuar contra el canvi climàtic al territori metropolità amb la màxima rapidesa

Presentació

L’AMB, com a ens local supramunicipal, té una important capacitat d’acció i un paper imprescindible per liderar i ajudar a construir una resposta supralocal al canvi climàtic que integri tot l’àmbit metropolità. Els ajuntaments també tenen un paper fonamental en l’acció climàtica local i són, sense dubte, els motors per aconseguir que les institucions supramunicipals assumeixin l’enfocament local adequat de resposta a l’emergència climàtica.

El reconeixement d’una emergència climàtica a l’AMB és urgent i necessari. Cal donar una resposta ràpida i efectiva amb compromisos concrets per lluitar contra el canvi climàtic.

L’ AMB treballa per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, abandonant els combustibles fòssils amb l’aposta per una energia 100 % renovable. Per facilitar aquest procés de transformació cap a l’acció col·lectiva, l’AMB ha declarat l’emergència climàtica al seu territori, incorporant l’acció climàtica transversal a través de vuit principis, sis objectius i cinc reptes clau.

Principis del compromís

Acció transformadora que ens empenyi a actuar com a societat en el context d’emergència climàtica amb responsabilitat, anàlisi crítica i creativitat i superant l’impacte limitat de l’acció individual.

La salut implica un benestar físic, mental i social. Per tant, la mitigació de la crisi climàtica i l’adaptació als impactes que generi (onades de calor o sequeres, per exemple) són indissociables de la salut i el benestar dels ciutadans i les ciutadanes.

Un tracte just per a totes les persones, amb l’objectiu d’evitar discriminacions que poden comportar desigualtats en determinades decisions i projectes vinculats a la lluita contra el canvi climàtic.

Transformació cap a una economia sostenible abandonant els combustibles fòssils, reduint el consum i amb energia renovable i local. Cal un canvi en la manera de produir, gestionar i consumir l’energia.

Més transport públic, millor connexió entre municipis i millora del sistema logístic de mercaderies.

Impuls d’un model circular que respecti els límits ecològics del planeta i garanteixi una vida digna per a tothom.

Més llocs de treball, més oportunitats d’ocupació vinculades a una economia verda (energia renovable, gestió forestal sostenible, etc.) i un millor repartiment de la feina.

Alimentació saludable i basada en el consum d’aliments de temporada, de proximitat i de producció sostenible.

Objectius

Neutralitat de carboni del territori metropolità

0 emissions de GEH el 2050

Integració dels objectius de sobirania energètica

Consums d'edificis i enllumenat públic neutres en emissions

Impuls de les energies renovables

100MWp instal·lats el 2030

Eficiència i estalvi energètics

50% menys de consum d’edificis i enllumenat públic al 2030

Reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle

55% menys d’emissions el 2030 respecte del 2005

Adaptació al canvi climàtic

Adaptació preventiva, plans locals d’adaptació i refugis climàtics

Glossari